Hayang jadi Pejabat Supados beunghar ……

isuk isuk poe kemis tgl 26-maret 2009, jam 8 geu aya anu ngetrok panto ari dibuka lol teh manusa jangkung gede, teu wawuh kacida tapi ari manehnamah mani ful akrab ka pribadosteh ari sihoreng ngarana si Unang babaturan keur SD, judulnamah silaturahmie dongengna usahana bangkriut di Batawi geus 3 th di lembur. Caritana ayeuna rek ka Batawi deui sugan jeung sugan aya hokie rek mulai usaha deui di Batawi tea tapi ……teu boga ongkos jang  inditna jadi rek nginjeum atawa menta. (ari usaha di jakarta teh kudu modal gede nya ? tapi ieumah ongkosge euweuh anehnya ?!, tapi baelah uing teu loba tanya bisi manehna maledog kaca). Teuing kumaha harita kuring ujug ujug jadi jalma soleh, kolebat bae dina hate aya niat mere 50 rebu padahal kuringteh asa keur teu boga duit, bener bae ari dompet dibukateh aya duit ngan 117 rebu, bingungtah rek mere 50 rb maenya menta pulang tinu dibere  rek mere 17 rebu asa biadab pisan, rek nyelang ka pamajikan sarua teu bogaeun duit, akhirnya dengan berat hati golosor bae 100 rb jdi duit dina dompet tinggal 17 rebu. Walah eta doa ka abdi  mani bertubi tubi amin dong ceu saya teh na jero hate. Bral manehna miang leng puyeng hulu uing saenggeus manehna indit mikiran duit anu kantun 17 rb dina dompet ari tanggal keur meumeujeuhna kesed ari dibere duit ku sakola nu disebut honor tanggal 15 apan lila keneh tah maklum GTT ( Guru Tidak Tentram) kaburu di polototan manten ku urang dapur ….wah kalah beuki puyeng, mandi ah ameh seger enya bae ari keur mandimah seger teu loba nu kapikir tapi ari anggeus mandinamah angger bae balik ka asal pararusing. jreng gonjreng jreng gonjreng jreng gonjreng hp disadatah aya SMS sugan bae aya piduiteun eusi SMS na kieu : Lur budak rek mulang ka Jogja tapi Laptopna ngadat bisa teu ka rumah lamun bisa rek dijemput ku budak . Bray otak rada caang da ari menerkeun Laptopmah geus pada arapal rada awis da memang rada rumit tapi leng otak puyeng deui saha nu nga SMS teh bari nyebut lur (kependekan dari dulur) sok paur ari nyebut dulurteh jadi GRATIS, tapi baelah itung-itung ibadah, teu loba carita sms dibales ” SIAP ” masih bersambung ……………

Advertisements